dilluns, 25 de gener de 2016

controlonline.net

Fa temps que no escric al blog, tinc una wiki, controlonline.net, el blog em sembla un sistema molt desorganitzat de la informació, tret de la linia temporal. A la wiki intente organitzar-ho per camps, temes... a més a més es fàcil d'augmentar i de editar, etc.

He utilitzat un gran software, funciona molt bé, la dokuwiki.org. Espere cooperar per traduir-la al català, o si arribe algun dia a programar alguna cosa seria com un plugin.

Aquest blog el vaig começar per l'any 2010, ja fa quasi sis anys, quan vaig passar-me a linux, per aixó li tinc una mica de "carinyo". Però tots aquestos temes que posava aquí ara el deixe a la wiki controlonline.net. Es una mena de promptuari elèctric-electronic-programació. De fet estic pensant en canviar-li el nom a promptuari.net, però acabe de pagar el domine per un any més.

Doncs aixó, si no escric més al blog es perquè escric a la dokuwiki, controlonline.net.

dijous, 27 de novembre de 2014

Reparar un disk ntfs que no munta

ntfs incosistent

Intal·lem el ntfs-3g

sudo apt-get install ntfs-3g

i executem

sudo ntfsfix /dev/hdd1


Si no saps quin es el teu disk executa

sudo fdisk -l


dimarts, 25 de novembre de 2014

DokuWiki no deixa vuere latex (Only admin latex dokuwiki)

 Only admin latex dokuwiki

Si pose permisos de lectura al grup @all les formules amb latex no es veuen

aquí he trobat la soloució

If i give the group @ALL an “Read”-Permission to read the page, they can access and read the normal Text…but the Latex-Image are not there! What to do?
Solved! Need to give “Read”-Permission to “wiki:latex:*”

 Hi ha un lloc on podem posar permisos per veure el latex.

Els plugins tenen un foro a la dreta.... es on vaig trobar la solució.

dijous, 17 d’abril de 2014

Com fer q funcionen els altaveus bluetoothTinc uns altaveus bluetooth que no aconseguia que sonaren el emparellament si funcionava per no el so. De tota manera el bluetooth i el wifi a la mateixa tarja no es bona idea, estava mirant un peli per wfi i al cap de la estona es vue que per problema de buffers compartits deixava de funcionar com cal .
 
A altre ordinador no emparella be. etc

Be aquí deixe aquesta orde del pulse audio que en te mes ...
 

Sembla que no pot fer-se automaticament en l'arrancada perque ha d'estar emparellat

be es igual es nomes posar aquesta orde al terminal:


pactl load-module module-alsa-sink device=bluetooth

dimecres, 5 de març de 2014

Raspberri pi so en hdmi + wifi raltek8188

La Raspberry pi es un una canya, pots fer-la servir com vulguis, te el Debian per a ser exactes el raspbian. Tot el que s'ha fet durant tants anys al linux ara serveix de cop per un petit de 40€.

Fent-la servir per a veure pel·lícules amb omxplayer va molt be però el so no funcionava. La solució final ha sigut:

caviar al arxiu /etc/modules

snd-bcm2835 per snd_bcm2835

el cas es que pot ser per diversos motius:

Que per defecte el so vagi al DVI, cal posar en l'arxiu de configuració:
(/boot/config.txt)

hdmi_drive=2
 
 
El so esta desconfigurat per defecte perque el ALSA driver està en fase "alpha"


per activar-lo:

sudo apt-get install alsa-utils
sudo modprobe snd_bcm2835

També la sortidaha de estar per defecte al hdmi

sudo amixer cset numid=3 2 
 
on aquest ultim 2=hdmi, 1=auriculars, 0= automàtic Però al final que ha funcionat es aquest canvi snd-bcm2835 per snd_bcm2835 al arxiu /etc/modules

Avui tambe he configurat un usb-wifi rtl8188

https://github.com/lwfinger/rtl8188eu


Place the .ko object in the following path:

    /lib/modules/(your-kernel-version)/kernel/drivers/net/wireless

In my case it is the following path:

    /lib/modules/3.6.25+/kernel/drivers/net/wireless

Last version of the rtl8188eu driver includes a firmware file called rtl8188eufw.bin you have to place this file under:

    /lib/firmware/rtlwifi/

Now execute the following commands

    depmod -a

    modprobe 8188eudimarts, 11 de febrer de 2014

Problemes instal•lacion windows

"El programa de instalacion no puede crear una nueva particion de sistema ni ubicar una existente. Consulte los archivos de registro del programa de instalación para obtener más información."
 La solucio que hem va fucionar posar en la BIOS el primer el disc dur un posare el windows.

dimecres, 5 de febrer de 2014

Wget per baixater una web completa

Primer cal crear el directori on ho vols:


mkdir /home/baixades/webs/prova

wget -r -Nc -mk http://......

-r  Turn on recursive retrieving
-N  Turn on time-stamping
-m  Create a mirror
-k  Convert the link


A dintre de prova tindre tota la web.